مبارزه تشکل های توده ای

مبارزه تشکل های توده ای

آرزو بر جوانان عیب نیست

دیکتاتوری ولایت فقیه تاکتیک ارتجاع تاریخی سیاه انقلاب روحانیت که بارها به تراژدی فلاکت بار غلتیدن در منجلاب خلفای مذهبی و روحانیت اثنی عشری خمینی چی های بعد از قیام بهمن 57 خورشیدی، اوضاع سیاسی را بسیار پیچیده تر و زیرک تر از رفرم های زیرکانه و کودتایی اش هدف های قیام توده ها برای برقرارای دمکراسی سوسیالیستی در هم جواری با تعلقات و اندیشه های دمکراتیک و سیاسی کمال همکاری با بدنه اجتناعی جامعه در راه رشد و بازدهی کیفی تشکل های سازمان یافته در ولایت ها و ایالت های استانی راه بازسازی رفاه سوسیالیستی در سایه انقلاب دمکراتیک و مسالمت آمیز به هیچ وعده عملی نیست، چرا که خواست توده ها همواره فراتر از تشکل یابی های اجتماعی است و هسته های حزبی و سازمانی در ایالت ها و بخش های دفتر تشکل های صنفی و پوششی شکست انقلاب بهمن 57 را برای توده های تحت ستم و جامغعه متوسط شهری روشن کنند. پیشاهنگ توده ها با کاشتن بذر آگاهی و فرصت باروری اندیشه های فراگیر اجتناعی که توده ها در صف بندی های آشکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوع گرایش اکثریت جامعه مربوط است.

تجربه بهمن ماه 1979 و گروگان پگرفتن انقلاب توده ها گواه بازر این ادعای سیاسی است. سوسیالیست ها که دمکراسی اجتماعی را هدف نعایی برقراری جامعه دمکراتیک و سو.سیالیستی با چشم انداز های برابری اقتصادی بدون همیاری اصناف و توده های متشکل در سندیکا های کارگری فرارویی قیام دمکراتیک توده ها به بن بست سیاسی و اجتماعی کشیده می شود. رشد رفر های اجتماعی و سد تفکر های آنارشیسم ملی که سمت و سوی ویرانگرایانه اجتماعی در سر دارد، راه را بر لاستبداد حزبی باز می گذارد و الیت های فرصت طلب که روزی ابزار های انقلابی را از هر نوع مجاز می دانستند و آلت های انقلابی اش را لیس می زدند امرو که از نوکری در دستگاه قدرت سیاسی کلویش گیر کرده است و کنوتیست های بلشویک دیگر قادر نیستند ابز ار های کهنه . منسوخ را در شکل های نو بازسازی و در خور اجتماعی پیشرفته دهند. زهی خیال باطل.

کمونیزم چپ گرا و ویران ساز که هنوز در خواب کودکی اش سوسیالیسم طلایی می سازد

عه

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: