— آینده ما

رسانه ها برای جنگ در اوکراین آتش تهیه، فراهم می کنند! یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی آمار دیدار از سایت تا کنون 4,801,123 ترجمه 1289 کنفرانس سالانه مونیخ،  موسوم به کنفرانس امنیت، در مونیخ برگزار شد. ”کلاوس شریر” سخنگوی «ائتلاف اقدام علیه کنفرانس امنیتی ناتو» در مصاحبه ای که روزنامه ”یونگه ولت” با او انجام […]

— آینده ما