بازگشت درد

بازگشت درد

حرف اول 1⃣ رمان بازگشت درد روایت دردناک انسان معاصر است که در اسارت و جهل فکری فاجعه اجتماعی و حقوقی آفریده است، اما انقلاب اسلامی و کارنامه سیاه کشتار مافوق ارتجاع مذهبی بر همه ایرانیان از هر دسته و فکری بقول حدیث پروران الظهر من الشمس است. روایت کاکو از زندان عادل آباد شیراز […]

Etikett: رمان